Split Pinnacle ประเทศจีน

มณฑลหูหนานป่าดึกดำบรรพ์ถูกยึดครองเป็นครั้งแรกโดยบรรพบุรุษของทันสมัยแม้วถู่เจียดงและเย้าประชาชน เข้าสู่การเขียนประวัติศาสตร์ของประเทศจีนประมาณ 350 ปีก่อนคริสตกาลเมื่ออยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ของราชวงศ์โจวมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐจือ ในเวลานี้และสำหรับหลายร้อยปีหลังจากนั้นมันก็เป็นแม่เหล็กสำหรับการอพยพของชาวจีนฮั่นจากทิศเหนือที่ล้างมากที่สุดของป่าและเริ่มปลูกข้าวในหุบเขาและที่ราบ จนถึงวันนี้หลายหมู่บ้านเล็ก ๆ ในมณฑลหูหนานได้รับการตั้งชื่อตามครอบครัวฮันที่ตั้งรกรากที่นั่น การย้ายถิ่นจากภาคเหนือเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงราชวงศ์จิ้นตะวันออกและราชวงศ์เหนือและใต้ระยะเวลาเมื่อผู้รุกรานเร่ร่อนผลักดันให้คนเหล่านี้ south.During ห้าราชวงศ์สิบอาณาจักรและระยะเวลา, มณฑลหูหนานเป็นบ้านของระบอบการปกครองที่เป็นอิสระของตัวเองแม่บุญชู มณฑลหูหนานหูเป่ยและกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด Huguang (湖廣) จนถึงราชวงศ์ชิง จังหวัดหูหนานถูกสร้างขึ้นใน 1664 จาก Huguang, เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันใน 1,723 มณฑลหูหนานตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีประมาณครึ่งทางไปตามความยาวของมันตั้งอยู่ระหว่าง 108 ° 47′-114 ° 16 ‘ลองจิจูดตะวันออก และ 24 ° 37’-30 ° 08 ‘ละติจูดเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 211,800 ตารางกิโลเมตร (81,800 ตารางไมล์) ทำให้มันเป็น 10 ส่วนระดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด

 

Please follow and like us:
0

Add a Comment

Facebook
Google+
http://khmerwitica.com/split-pinnacle-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/
Twitter
YouTube